Čime se bavimo

PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

VIRTUELIZACIJA

VIRTUELIZACIJA

HOSTING

EVIDENCIJA I ANALIZA RADNOG VREMENA - timeWORX

EVIDENCIJA I ANALIZA RADNOG VREMENA - timeWORX

OUTSOURCE PRINTING

OUTSOURCE PRINTING

RENTIRANJE I ODRŽAVANJE IT OPREME

RENTIRANJE I ODRŽAVANJE IT OPREME

IT REŠENJA

Nudimo savremena IT rešenja i u potpunosti implementiramo i održavamo svu opremu, garantujući visok nivo kvaliteta i pouzdanosti usluge. Poslove poveravamo isključivo kvalifikovanom tehničkom osoblju sa odgovarajućim sertifikatima proizvođača. Kompanija primenjuje procedure rada u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001 i upravljanja bezbednošću i zaštitom informacija u skladu sa standardnom ISO 27001.

IT REŠENJA

Nudimo savremena IT rešenja i u potpunosti implementiramo i održavamo svu opremu, garantujući visok nivo kvaliteta i pouzdanosti usluge. Poslove poveravamo isključivo kvalifikovanom tehničkom osoblju sa odgovarajućim sertifikatima proizvođača. Kompanija primenjuje procedure rada u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001 i upravljanja bezbednošću i zaštitom informacija u skladu sa standardnom ISO 27001.

IT SERVISI

Osnovni portfolio naših profesionalnih IT servisa obuhvata: storage i server rešenja, virtualizacijui cloud rešenja, prodaju, održavanje i iznajmljivanje štampača, projektovanje i implementacija mrežne infrastrukture, instalaciju i održavanje IT opreme, sistemsku integraciju, prodaju hardvera i softvera. Posebnu pažnju posvećujemo sistemu za evidenciju i analizu radnog vremena zaposlenih sa opcijom
kontrole pristupa – timeWORX.

IT OUTSOURCING

Naša pozicija među prvim pokretačima IT outsourcing usluga na tržištu Srbije smo među i značajno iskustvo sa rešenjima kao što su serverska infrastruktura, VDI (virtuelna desktop infrastruktura), printing outsourcing. Zahvaljujući posvećenosti konstantnom unapređenju znanja postali smo partneri vodećih svetskih vendora u IT oblasti.

IT OUTSOURCING

Naša pozicija među prvim pokretačima IT outsourcing usluga na tržištu Srbije smo među i značajno iskustvo sa rešenjima kao što su serverska infrastruktura, VDI (virtuelna desktop infrastruktura), printing outsourcing. Zahvaljujući posvećenosti konstantnom unapređenju znanja postali smo partneri vodećih svetskih vendora u IT oblasti.