OUTSOURCE PRINTING – OPTIMIZACIJA TROŠKOVA ŠTAMPE

Korigujte svoje troškove i novčana ulaganja na svakom polju, pa i kada je reč o iznajmlivanju štampača. Kao zvanični Lexmark partner i ovlašćeni servisni centar za uređaje ovog renomiranog proizvođača, JAPI com pruža mogućnost svojim klijentima da korišćenjem usluge iznajmljivanja i održavanja štampača, održe kontinuitet u poslovanju.

Koje su prednosti outsource printing-a?

Kreiramo za svakog klijenta posebno rešenje koje se najbolje prilagođava potrebama njegovog poslovanja. To obuhvata potreban obim štampe, broj zaposlenih koji koriste uređaj, mogućnost praćenja štampe, kao i jeftiniji otisak po strani.
Maksimalna iskorišćenost resursa uz minimalno ulaganje.
Stalna tehnička podrška i redovno održavanje opreme od strane kvalifikovanih stručnjaka iz JAPI com tima.
Rad sa uređajima koji poseduju važeću garanciju.
Ukoliko se dogodi eventualni kvar na opremi, ažurni i kvalifikovani tehnički stručnjaci problem rešavanju u najkraćem mogućem periodu.

Ovde možete dobiit ponudu u potpunosti prilagođenu Vašim potrebama