VDI (VIRTUALNA DESKTOP INFRASTRUKTURA)

Virtuelizacija destopa ili desktop infrastrukture podrazumeva centralizovano upravljanje računarima korisnika sa jedne kontrolne table. Upravljanje i kontrola ažuriranjima, operativnim sistemima i pokretanje računarskih terminala moguće je zahvaljujući centralizovanom sistemu koji pruža podršku svakom korisniku.

Koje su prednosti desktop virtualizacije?

U svakom trenutku, korisnicima je obezbeđena podrška koja osigurava neometano pokretanje računara, čak i ukoliko se dogodi incident u vezi sa IT sistemom klijenta. Na ovaj način, kontinuitet Vašeg poslovanja je osiguran, a centralizovana kontrola desktop okruženja kojom manipulišu specijalno obučeni stručnjaci garantuje veću bezbednost Vašem biznisu.
Jednostavno i brzo pokretanje i instaliranje aplikacija, vršenje ažuriranja i obavljanje svih neophodnih operacija koje su deo Vašeg poslovanja.
Značajna ušteda vremana u procesu kreiranja i izmene virtuelnih računara, kao i građenje arhitetkture ovakvog vida virtuelizacije koja je u potpunosti prilagođena korisniku ili radnim grupama.

Ovde možete dobiti potpuno prilagođenu ponudu Vašim potrebama