Među mnogobrojnim IT rešenjima i softverima koji umnogome olakšavaju svakodnevni rad i funkcionisanje Vašeg preduzeća, u današnjem blogu predstavljamo softver LANSWEEPER.

Upotrebom Lansweepera, rešićete jedan od većih izazova sa kojima se suočavaju kompanije, posebno one koje u svom radnom kolektivu zapošljavaju veliki broj ljudi i imaju dosta IT imovine.  Po istraživanju (Gartner,2013.) 7 od 10 kompanija potvrdilo je da sa sigurnošću ne može reći da zna ko sve pristupa njihovoj IT imovini, kao ni to gde se ona sve nalazi.  Ovaj podatak jasno upućuje na činjenicu da je u takvim situacija bezbednost vidno narušena, jer menadžment firme nema jasne informacije vezane za to ko upravlja određenim uređajima, pa samim tim ni ko može biti potencijalna pretnja po bezbednost informacija i imovine.

Kontola pristupa u centralizovanom sistemu kakav pruža softver Lansweeper sa sobom nosi dosta prednosti. Ukratko, u prvom planu je pregledan i jasan uvid kada je reč o sredstvima kojima kompanija raspolaže, instaliranim softverima, korisnicima, karakteristikama hardvera i još drugim informacijama koje su važne za poslovanje svake firme. Tačne i relevantne informacije o stvarnom stanju IT imovine su preduslov za donošenje  raznih vrsta odluka koje su važne u svakodnevnom poslovanju, a uz Lansweeper to je obezbeđeno!

IT Asset Management kao najbolja IT praksa u službi sigurnog i produktivnog poslovanja

Neke od najvažnijih prednosti IT Asset Management-a:

  • Centralizovano upravljanje IT sredstvima- svi zaposleni koji poseduju ovlašćenje mogu da pristupe IT imovini kompanije, u potpunosti se oslanjajući na iste informacije. U tom slučaju, donose se odluke koje su u skladu sa korporativnom strategijom, a bez relevantnih informacija nije moguće stvoriti sliku o tačnoj veličini IT imovine, njenoj raspoloživosti, trenutnoj lokaciji i biti siguran u to da je IT imovina bezbedna.
  • Kontrola upravljanja imovinom- Surfovanje Internetom i instaliranje nelegalnih programa prete da ugroze uređaj i sve podatke na njemu; odgovorno pristupite upravljanju imovinom svoje kompanije i tako njeno funkcionisanje učinite sigurnijim.
  • Predvidite potencijalne bezbedonosne pretnje – Vaši podaci jedan su od najdragocenijih resursa koji vode ka porastu dobiti firme; Od ključne je važnosti brzo reagovati na eventualne pretnje koje mogu biti potencijalna opasnost po uređaje koji su bez sigurnosne šifre ili su neadekvatno zaštićeni.
  • Jednostavnija unutrašnja i spoljna kontrola- ovakav vid revizije podrazumeva identifikaciju svih softvera, a identifikacija i lociranje svakog neovlašćeno instaliranog softvera  predupređuje potencijalne zastoje usled narušene bezbednosti sistema.
  • Veća produktivnosti svih zaposlenih za posledicu ima veću produktivnost kompanije. Oslanjanje na proverene alate u radu, omogućava efikasnost u obavljanju radnih zadataka, a samim tim se efikasnost podiže na viši nivo.
  • Kreiranje sveobuhvatnih , generisanih i preciznih izveštaja sa podacima o stanju IT imovine na koje se pri donošenju poslovnih odluka u potpunosti možete osloniti.
  • Kontrola pristupa- Bez obzira na veličinu firme, kotrola pristupa je jedna od mera predostrožnosti, i kao takva izuzetno je važna za sprečavanje neovlašćenog pristupa mreži, i predupređivanja eventualne zloupotrebe. Softveru Lansweeper moguće je pristupiti sa svakog uređaja što je samo još jedan plus koji govori u prilog njegovoj korisnosti.

Na vreme razmišljajte o ideji da svoje poslovanje prilagodite inovativnom načinu funkcionisanja tržišta, a zaposlenima pružite maksimalan komfor u radu i obavljanju svih radnih zadataka!

Više informacija o Lansweeperu, demo verziju u trajanju od 30 dana, kao i ponudu koja je u potpunosti prilagođena Vašem poslovanju možete dobiti ukoliko nas kontaktirate putem LINKA.